Khóa vân tay, khóa cửa vân tay, khóa vân tay đức, khóa vân tay Dessmann

khóa vân tay Dessmann

Tính năng cảnh báo đặc biệt chỉ có ở khóa vân tay Dessmann. Nếu một người nào đó cố tình mở cửa của bạn. Sau một số lần mở cửa không thành công. Hệ thống sẽ bật còi báo động.

Khóa vân tay, khóa cửa vân tay, khóa vân tay đức, khóa vân tay Dessmann

Leave a Reply