Pin Sạc Lithium-Ion BP-900A

BP-900 là pin lithium-ion có thể sạc được thiết kế riêng cho các thiết bị hội thảo TS-801, TS-802, TS-901, TS-902.