Bộ Chủ Tịch TS-801

Original price was: 11.112.000 ₫.Current price is: 8.889.000 ₫.

TS-801 là bộ chủ tịch trong hệ thống hội thảo hồng ngoại. Vì đây là hệ thống không dây nên nó có thể được cài đặt dễ dàng.

Bộ chủ tịch đặc trưng với phím ưu tiên phát biểu cho phép nó kiểm soát thứ tự ưu tiên phát biểu trước của thiết bị đại biểu TS-802. Thiết bị có thể hoạt động thông qua bộ chuyển đổi AD-0910 và pin Lithium BP-900. Có thể sử dụng 2 Micro: TS-903 tiêu chuẩn và TS-904 cần dài.