Thiết Bị Mở Rộng TS-918

Original price was: 8.767.000 ₫.Current price is: 7.014.000 ₫.

TS-918 là thiết bị cần thiết để tích hợp các thiết bị có dây và hệ thống hội thảo không dây TS-910. Nó được kết nối đến bộ trung tâm TS-910 bằng cáp đồng trục và với cầu TS-919B1 hoặc TS-919B4 bằng CAT5.