Hệ thống PAVIRO

PAVIRO có thể thay đổi thiết kế hệ thống bất kỳ lúc nào trong quá trình lắp đặt

PAVIRO có thể xử lý những thay đổi sát nút cho thiết kế hệ thống mà không gây ra vấn đề gì. Đó là nhờ chuyển mạch thông minh, gán kênh động và chia nguồn công suất khiến hệ thống trở nên vô cùng linh hoạt và dễ dàng thay đổi thiết kế ở bất kỳ bước nào trong dự án mà không gây ra rủi ro.

Phạm vi kết hợp âm nhạc & thông báo rộng

PAVIRO có khả năng linh hoạt cao khi kết hợp âm nhạc & thông báo – nhờ có kiến trúc ma trận bốn kênh của mình. Bạn có thể gửi nhạc cổ điển và nhạc pop đến các vùng khác nhau. Bạn cũng có thể gửi một hoặc nhiều thông báo riêng biệt đến mọi vùng mà không làm gián đoạn âm nhạc.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.