Cách đăng ký Smart SamSung App của bạn

KHÓA VÂN TAY SAMSUNG SHP DR 738

Nếu bạn cài đặt Ứng dụng Samsung Smart Door Lock, bạn có thể trải nghiệm dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, bao gồm kiểm tra tình trạng khóa cửa của nhà bạn, mở cửa bằng ứng dựng và cấp chìa khóa một lần cho khách truy cập

[Square Type]

1. Mở ứng dụng.

2. Để đăng ký sản phẩm, hãy chạm vào + +.

3. Chọn loại khóa cửa là hình vuông vuông.

4. Kích hoạt Bluetooth ™ trên  điện thoại thông minh của bạn.

5. Mở cửa ra vào.

6. Mở nắp pin trên thân trong của khóa cửa.

7. Nhập vào [ 88 ] và [ * ] trực tiếp trên bàn phím.

8. Nhập mật khẩu của bạn và nhấn [ * ] trên bàn phím.

9. Nhập mã (số) ghép nối được hiển thị trên ứng dụng trên bàn phím.

[Round Type]

1. Mở ứng dụng.

2. Để đăng ký sản phẩm, hãy chạm vào + + trong ứng dụng.

3. Chọn loại khóa cửa là vòng tròn.

4. Kích hoạt Bluetooth ™ trên  điện thoại thông minh của bạn.

5. Mở cửa ra vào.

6. Mở nắp pin trên thân trong của khóa cửa.

7. Nhập vào [ 88 ] và [ * ] trực tiếp trên bàn phím.

8. Nhập mật khẩu của bạn và nhấn [ * ] trên bàn phím.

9. Nhập mã (số) ghép nối được hiển thị trên ứng dụng trên bàn phím.

Leave a Reply