SMART IoT – WiFi Digital Door Lock (Optional)

SHP-DP609

Push-Pull

SHP-DP609

Easy & Fast! New Push-Pull Doorlock

_ Khóa cửa kỹ thuật số WiFi (Tùy chọn)

Công nghệ mở cửa tiên tiến nhất Mô hình cao cấp có nhận dạng vân tay và dịch vụ ứng dụng điện thoại thông minh (smart Phone App)

Khóa cửa vân tay

Max User Memory

1 Master (PIN), 100 User (PIN), 100 Fingerprints


Access Mode

Mobile App, NFC(Android Only), PIN, Fingerprint, RFID Card, Mechanical Key

Phiên bản tiếng Anh từ nhà phân phối ủy quyền của Samsung Digital Door Lock với sự chấp thuận của IMDA

Unlock with Smartphone from Anywhere

Your smart phone is the door key. Simply and securely unlock the door with your smartphone from anywhere.

Easy & Fast! New Push-Pull Doorlock, SHP-DP609:
Easy & Fast! New Push-Pull Doorlock, SHP-DP609:

Leave a Reply