Bộ Điều Khiển Trung Tâm TS-800

20.875.000 

TS-800 là bộ điều khiển trung tâm trong hệ thống hội thảo hồng ngoại. Là hệ thống không dây nên có thể được cài đặt dễ dàng. Kết nối từ bộ trung tâm TS-800 tới mắt thu/phát cho phép điều khiển các thiết bị hội thảo.