Giải phám âm thanh cho Phòng Họp – Hội thảo

TOA tự hào là nhà cung cấp hệ thống âm thanh hội thảo toa hàng đầu tại Việt Nam. Với các dòng sản phẩm đa dạng
-Phát triển công nghệ bảo mật cho thời đại mạng viễn thông. Khả năng tương thích giữa quản lý qua mạng theo thời gian thực, hướng dẫn sơ tán nhanh chóng và an toàn. – Tính năng Plug and Play, dễ dàng lắp đặt và thi công. – Sử dụng dòng loa thông báo F-1000,F-1300, F-2000 để hỗ trợ phát âm thanh trong phòng họp. – Sử dụng bộ Micro không dây cho các đại biểu ngồi dự khán bên ngoài nhưng vẫn có thể phát biểu khi cần thiết.

conference-system