Cầu Nối TS-919B1

Giá gốc là: 1.992.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.594.000 ₫.

TS-919B1 là cầu để kết nối thiết bị hội thảo có dây TS-811, TS-911, TS-812 hoặc TS-912, kết nối bằng cáp CAT5.